Polityka prywatności
 1. INFORMACJE OGÓLNE

Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki sklep LadyLuna (dalej czyt. nasz sklep/ my) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu świadczenia usług.

Polityka prywatności to cztery bloki informacyjne:

 1. informacje wstępne;
 2. informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 3. informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 4. informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

 

Poważnie traktujemy wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające naszą stronę www.ladyluna oraz www.sklep.ladyluna.pl (użytkowników strony) oraz przez Klientów tychże stron. Dbamy o sumienne zapewnienie ochrony gromadzonych danych osobowych.

 

Kontaktowanie się z LadyLuna

Można kontaktować się z nami w sprawie danych osobowych za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych adresowych firmy:

-mailowo na adres kontakt@ladyluna.pl, ladylunabox@gmail.com

-pocztą tradycyjną na adres EVERECO TRADE Lucyna Górka, Kruszyna 40 a, 49-300 Brzeg

-dzwoniąc pod numer tel. 695-200-166

 

Zmiany w Polityce Prywatności

LadyLuna (EVERECO TRADE Lucyna Górka)może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie oraz informując o tym Klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail lub umieszczając stosowną informację bezpośrednio na Koncie Klienta, w przypadku Klientów posiadających Konto. W związku z powyższym zaleca się, by klienci oraz użytkownicy  sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności  (PP) i w razie braku akceptacji naszej PP, przestali korzystać z naszych serwisów www.ladyluna oraz www.sklep.ladyluna.pl .

 

Pojęcia

Pojęcia jakie wykorzystujemy w niniejszej Polityce Prywatności rozumiemy jako:

 

dane osobowe- wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

osoba możliwa do zidentyfikowania-osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

przetwarzanie danych osobowych- każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie

administrator danych osobowych-podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych – poza regulaminami i politykami przyjętymi przez LadyLuna (EVERECO TRADE Lucyna Górka)  – określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne LadyLuna (EVERECO TRADE Lucyna Górka) związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

 

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu lub w związku z usługami świadczonymi na podstawie Regulaminu jest EVERECO TRADEeLucyna Górka, Kruszyna 40 a, 49-300 Brzeg, tel. 695-200-166, NIP 7471694448 REGON532406687. .

Jakie dane są przetwarzane?

EVERECO TRADE Lucyna Górka zbiera i przetwarza dane osobowe:

 • Użytkowników Serwisu i Klientów; oraz
 • osób na rzecz których Klienci zamawiają produkty lub usługi 

EVERECO TRADE Lucyna Górka może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:

 • rejestracji indywidualnego Konta w Platformie Internetowej;
 • składania zamówień przy użyciu Platformy Internetowej;
 • zapisywaniu się do newslettera;
 • składania reklamacji lub przekazywania zapytań o produkty i usługi świadczone przez EVERECO TRADE Lucyna Górka

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez EVERECO TRADE Lucyna Górka należą m.in.:

 • dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;
 • dane adresowe – takie jak adres zamieszkania;
 • dane weryfikujące – takie jak wiek;

 

Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do założenia indywidualnego Konta w Platformie Internetowej, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez LadyLunabox Lucyna Górka lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient lub Użytkownik.

 

W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

 

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]

Cel przetwarzania

Opis podstawy prawnej przetwarzania

wykonanie umowy
[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

Dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane przez LadyLuna w celu realizacji usług świadczonych przez Ladyluna zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak utworzenie indywidulanego Konta, zamawianie produktów i usług przy użyciu Platformy Internetowej.W wyżej wskazanym celu LadyLuna może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta np. informacje o kolejnych etapach realizacji zamówienia w Platformie Internetowej, przypomnienia o datach promocji, kodach itp

Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez LadyLuna zamówionych przez Klienta zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem np. świadczenia usługi.W ramach funkcjonalności indywidualnego Konta Klient może mieć dostęp do np. historii badań, recept, zakupów i wizyt lekarskich.

obowiązki prawne Ladylunabox
[art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta lub Kodeksu cywilnego).

uzasadniony prawnie interes LadyLuna
[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Dane osobowe Użytkowników (np. jeśli zamówili newsletter) oraz Klientów mogą być przetwarzane przez LadyLuna także w celu marketingu produktów i usług LadyLuna.
Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane także w celu odpowiadania na zapytania, reklamacje i wątpliwości dotyczące Serwisu, Platformy Internetowej i produktów.

Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LadyLuna.
Prawnie uzasadniony interes LadyLuna polega na przetwarzaniu danych użytkownika/klienta w celu marketingu produktów i usług LadyLuna (także konieczność ustosunkowania się do zapytań Klientów i Użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji).

Twoja zgoda
[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Użytkownik (np. za pośrednictwem Serwisu) oraz Klient (np. podczas rejestracji indywidualnego Konta) może mieć możliwość wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera oraz bezpośredni marketing telefoniczny

Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z LadyLuna. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych osobowych>

wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z indywidualnego Konta, realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż: do czasu usunięcia Konta lub rozpatrzenia reklamacji, lub przedawnienia roszczeń.

obowiązki prawne  LadyLuna

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Twoja zgoda

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.

uzasadniony prawnie interes  LadyLuna

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

 

Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Komu są udostępniane moje dane?

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych w niezbędnym zakresie w celach realizacji zamówienia do osób trzecich – firmy świadczące usługi kurierskie i dostawcze i są to następujące podmioty:

 

INPOST S.A.
ul. Wielicka 28
BUSINESS PARK Budynek B
30-552 Kraków 

 

APACZKA

R2G Polska Sp. z o.o.

 1. F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Dane Firmy:

NIP: 7010194877, REGON: 141963798

 

SHOPER

Dreamcommerce S.A.

 1. Władysława Łokietka 79

31-280 Kraków

NIP: 9452156998

REGON: 121495203

KRS: 0000395171Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów nie są wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.Ad.2.TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej. Niektóre z tych uprawnień tj. prawo wglądu do danych i ich poprawiania oraz usuwania Klient może realizować bezpośrednio w panelu indywidualnego Konta założonego przez Klienta.

 

Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.
Zgodnie z prawem otrzymasz od nas nieodpłatną stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, z reguły do miesiąca.

 

Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych w zakresie:

 1. potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 2. celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 3. kategorii Twoich danych osobowych;
 4. informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 5. informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 6. informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 7. informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 8. informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

-Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie Vision Express odpowiedniego oświadczenia.

-Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

 • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • wniesienia przez Ciebie pisemnego sprzeciwu.

-Masz prawo do żądania od EVERECO TRADE wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od EVERECO TRADE przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów EVERECO TRADE)oraz w sposób zautomatyzowany.

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych EVERECO TRADE (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

-Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane, nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw).

 

Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. za pośrednictwem ustawień Konta w panelu Konta lub poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych.

 

Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu EVERECO TRADE Lucyna Górka, o czym była mowa wyżej. Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu EVERECO TRADE i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych.

 

Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, korzystając z podanych poniżej informacji kontaktowych:

 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od 25.05.2018)
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Ad.3. PLIKI COOKIES

 

Co to są pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. W takim wypadku Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • utrzymywania informacji o produktach dodanych przez Klienta do „koszyka”.

 

Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

EVERECO TRADE korzysta z wewnętrznych plików cookie i zewnętrznych (Facebook, Google Analytics):

Nazwa Cookie

Kategoria Cookie

Czas ważności Cookie

uid

Analityczne pliki cookie

120 dni

fr

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

365 dni

_gat_UA-92443388-36

Analityczne pliki cookie

2 lata

_dc_gtm_UA-22269153-1

Analityczne pliki cookie

2 lata

uid

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

30 dni

onet_retarg

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

365 dni

alt_ve_promo_key

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

alt_ve_promo_val

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

ve_promo_key

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

ve_promo_val

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

_gat_Ua-92443388-36

Analityczne pliki cookie

2 lata

cookiePolicyy

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

10 lat

cid

Analityczne pliki cookie

28 dni

ve-common

Pliki cookie wpływające na funkcjonalność strony i służące do zapisywania preferencji użytkownika

24 godziny

_dc_gtm_UA-22269153-1

Analityczne pliki cookie

2 lata

 

Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wycofanie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości zapamiętania:

 • zakupów w Twoim koszyku;
 • Twoich haseł i loginów;
 • Twoich preferencji co do rozdzielczości ekranu.
Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni

 

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin
Zapoznałem się i akceptuję Politykę reklamacji
Zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności

Następny krok REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłatyPolityka Cookies

  

Zasady korzystania z plików cookie

25.05.2018 r.

EVERECO TRADE Lucyna Górka wykorzystuje pliki cookie na swojej witrynie internetowej ladyluna.pl/ sklep.ladyluna.pl. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. W tym miejscu wyjaśniamy, czym są pliki cookie, jak z nich korzystamy, jak inne firmy, z którymi współpracujemy, mogą używać plików cookie w naszym Serwisie i jakie opcje są dostępne dla użytkowników tego serwisu; przekazujemy także dodatkowe informacje o plikach cookie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to nieduże pliki tekstowe, przesyłane przez stronę internetową i zapisywane przez przeglądarkę. Plik cookie zostaje zapisany przez przeglądarkę w celu umożliwienia Serwisowi lub innemu podmiotowi rozpoznania użytkownika i ułatwienia mu korzystania z Serwisu przy następnej wizycie oraz wzbogacenia jego funkcjonalności. Niektóre pliki cookie zachowują ważność po zakończeniu sesji; inne trwają tylko tak długo jak sesja.

Sposób, w jaki LadyLuna używa plików cookie.

Gdy odwiedzasz nasz Serwis i korzystasz z niego, w twojej przeglądarce mogą zostać zapisane pliki cookie. Korzystamy z plików cookie w następujących celach: aby udostępnić pewne funkcje Serwisu, aby umożliwić analizę danych, aby zapisać preferencje użytkownika i aby umożliwić prezentację reklam. Nasz Serwis korzysta zarówno z plików cookie zachowujących ważność tylko do zakończenia sesji, jak i trwałych plików cookie, a także innych typów plików cookie, takich jak: pliki cookie niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Pliki te mogą służyć do uwierzytelniania użytkowników i zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do kont użytkowników. 

Pliki cookie innych podmiotów

Oprócz własnych plików cookie możemy również używać plików cookie innych podmiotów; służą one do zbierania danych statystycznych dotyczących korzystania z naszego Serwisu, prezentowaniu reklam w naszym Serwisie i za jego pośrednictwem itd.

Opcje dostępne dla użytkownika w odniesieniu do plików cookie

Aby usunąć pliki cookie lub tak skonfigurować przeglądarkę, aby pliki cookie były blokowane lub usuwane, należy skorzystać z systemu pomocy w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, usunięcie plików cookie lub blokowanie ich może spowodować, że niektóre funkcje Serwisu będą niedostępne, zapisanie preferencji nie będzie możliwe i niektóre strony mogą nie być wyświetlane prawidłowo.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl